Buzerácia s biologickým odpadom

Od 1. januára 2017 je účinná vyhláška MŽP, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Pre Bratislavčanov z nej vyplývajú aj novinky v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý vzniká pri údržbe záhrad v individuálnej bytovej výstavbe. Domácnosti (iba majitelia rodinných domov) sú povinné zapojiť sa do systému zberu odpadu zo záhrad zaslaním žiadosti do 31. januára 2017.

OK, odpad treba riešiť a cez leto máme aj my problém, čo s burinou zo záhrady. Avšak, prečo v roku 2017 niekto chce, aby mu občania posielali PAPIEROVÉ žiadosti? Toto nariadenie sa týka viac ako 20 000 domácností! Žiadosť má 4 strany = len na tento úkon sa spotrebuje 80.000 listov papiera. A to ani nehovorím o buzerácii občanov s vypisovaním žiadostí. To sa fakt v roku 2017 nedá na takéto veci spraviť nejaká elektronická služba? To je taký problém vyrobiť napr. formulár na www.slovensko.sk?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *