Podmienky používania

Kvako.sk je osobný blog. Všetky tu publikované informácie (články, obrázky, dokumenty) zachytávajú udalosti tak ako sa stali, respektíve vyjadrujú môj osobný názor na vec, platný v čase jeho vzniku. Cieľom týchto stránok nie je nikomu škodiť ani pomáhať. S niektorými názormi po čase ani ja nemusím súhlasiť :-), no taký je predsa život.

Informácie tu publikované sú prezentované „tak ako sú“, bez záruky pravdivosti alebo aktuálnosti. Nenesiem preto žiadnu zodpovednosť v prípade, ak sa časom ukáže, že boli nepravdivé, nepresné, zmätočné alebo nespoľahlivé.

Rovnako nenesiem zodpovednosť za nezávadnosť obsahu ani pravdivosť internetových stránok, ktorých nie som vlastníkom, no odkazujem na ne prostredníctvom liniek z mojich článkov. Tieto internetové odkazy sú nastavované v dobrej viere za účelom poskytnutia ďalších doplňujúcich informácií.

V prípade, ak chceš k niektorému článku napísať komentár, musíš uviesť aj svoje meno a email adresu. Email adresa nebude zverejnená. Komentáre budú použité iba v súlade s ich účelom, t.j. budú verejne publikované pod daným článkom. Ak nesúhlasíš s ich zverejnením, svoj názor môžeš vyjadriť aj neverejne a to prostredníctvom kontaktného formuláru.
Vyhradzujem si právo neuverejniť tvoj komentár a to aj bez udania dôvodu, no najmä pre porušenie zákonov SR, etických pravidiel slušnej komunikácie alebo dobrých mravov, alebo v prípade komentárov obsahujúcich (zbytočnú) reklamu. Za reklamu sa pritom môžu považovať aj linky na iné webové stránky, najmä eshopy.

Tieto stránky využívajú „cookies„. V prípade, ak vo svojom prehliadači používanie cookie zakážeš, stránky môžeš používať aj naďalej, no pravdepodobne nebudú fungovať správne, respektíve niektoré funkcie nemusia byť dostupné.

Prehlasuje, že tieto stránky neobsahujú žiadny škodlivý kód, ktorý by mal za cieľ narušiť činnosť tvojho počítača, kradnúť dáta alebo spôsobovať inú neplechu. Žiaľ, neviem zaručiť a nenesiem zodpovednosť za situácie, kedy sa takýto kód dostane na moje stránky pri útoku hackerov alebo vinou bezpečnostnej diery. Sľubujem však, že budem pravidelne aktualizovať kód stránky a aplikovať všetky dostupné bezpečnostné opravy nájdených chýb.

Počas prezerania týchto stránok sú zbierané informácie, slúžiace na vyhodnocovanie návštevnosti. Nie sú ukladané žiadne informácie, na základe ktorých by ťa bolo možné priamo identifikovať, no niektoré zo zbieraných informácií môžu nepriamo smerovať k tvojej osobe (napríklad IP adresa tvojho počítača). Informácie sú zbierané a vyhodnocované prostredníctvom služieb Google Analytics a WordPress.com. Používaním týchto stránok súhlasíš s uvedeným spracovaním údajov.

V prípade, ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíš, opusti, prosím, tieto stránky. Ak s nimi problém nemáš, vitaj a čítaj!

My si tu len tak kvákame… :-)