Archív značiek: celé zle

GC319KF – Brela

Každý deň sme sa sem chodili kúpať – takže som musel odloviť aj túto kešku, to je snáď jasné. Keška nájdená počas večernej prechádzky. Aj keď – trochu dosť ma sklamala. Keška ukrytá v lese, pod kameňom a bez nápadu. Okolo nejaký bordel a odpadky. Logbook úplne premáčaný. Od kešky na takomto peknom a významnom mieste som čakal trochu viac…

GC33JHW